Konkurs na limeryk dla osób dorosłych

Ogłaszaliśmy konkurs na limeryk regionalny dla uczniów, teraz zapraszamy do udziału wszystkie osoby dorosłe!

W związku z 100. rocznicą urodzin Wisławy Szymborskiej Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie ogłasza konkurs na limeryk o tematyce regionalnej (dotyczącej powiatu kutnowskiego).

Celami konkursu są szerzenie wiedzy na temat twórczości Wisławy Szymborskiej, popularyzacja czytelnictwa oraz zachęcenie do zgłębiania wiedzy o regionie.

W konkursie mogą brać udział osoby dorosłe.

Prace należy wysłać do dnia 03.11.2023 r. na adres mailowy: p.garstka@bibliokutno.pl

Laureaci otrzymają następujące nagrody:

  • I miejsce – tablet
  • II miejsce – smartwatch
  • III miejsce – czytnik e-booków

Wszystkich uczestników prosimy o zapoznanie się regulaminem.

Regulamin

Klauzula informacyjna


logotypy