• Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie wraz z biblioteką szkolną
 • Szkoła Podstawowa nr 5 w Kutnie wraz z biblioteką szkolną
 • Szkoła Podstawowa w Oporowie
 • Szkoła Podstawowa w Strzelcach
 • II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Oporowie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach
 • Integracyjne Przedszkole „Jarzębinka” w Kutnie
 • Przedszkole Niepubliczne Sióstr Pasjonistek w Kutnie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zarannej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Oporowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie