Poznawaliśmy potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Za nami kolejne szkolenie, dzięki któremu będziemy jeszcze bliżej społeczności lokalnej! Dzisiejsze dotyczyło pracy z osobami o szczególnych potrzebach.

Szkolenie prowadziła Gabriela Kwarta (Good Books), która przekazała nam solidną dawkę wiedzy w zakresie zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami i odpowiedzi na nie. Uczestnicy spotkania ugruntowali w sobie przekonanie, że kluczem do zbudowania dobrych relacji na linii bibliotekarz – użytkownik jest empatia. Szkolenie dostarczyło wielu inspiracji i motywacji do działania.

Dzisiejsze wydarzenie było również okazją do przedstawienia szczegółowych założeń naszego zadania oraz planu działania na kolejne miesiące.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie oraz bibliotekarze z powiatu kutnowskiego i przedstawiciele partnerów społeczności lokalnej w ramach zadania „Biblioteka jest mi bliska”:

  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie
  • II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Oporowie
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach
  • Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku
  • GOK Bedlno
  • Biblioteka w Żychlinie
  • GOKIS Krzyżanów
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Ostrowach

Dziękujemy!


logotypy