Za nami pierwszy rok z zadaniem „Biblioteka jest mi bliska”

Dzisiaj odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy rok realizacji zadania „Biblioteka jest mi bliska”.

Oprócz podsumowania przedstawiliśmy plany związane z drugim rokiem. Ponadto rozpoczęliśmy przygotowania do opracowania koncepcji i regulaminu na inicjatywy oddolne – projekty proczytelnicze edukacyjno-animacyjne skierowane do mieszkańców gminy Kutno, które będą realizowane w drugim roku realizacji projektu.


logotypy